Advies WODC auteurscontractenrecht

Advies over het door het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) verrichte onderzoek “Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?”

Advies WODC auteurscontractenrecht (PDF | 24 pagina's | 66 kB)