Nederlandse Cybersecurity Agenda: Nederland digitaal veilig

De Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) valt uiteen in zeven ambities die bijdragen aan de volgende doelstelling: Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

Nederlandse Cybersecurity Agenda: Nederland digitaal veilig (PDF | 46 pagina's | 3,2 MB)

Door verschillende departementen is, in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke én private sector, de wetenschap en de samenleving, hard gewerkt aan een ambitieuze kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda. Voor de overheid betekent dat vooral: een krachtige regierol, stimuleren en voorwaarden scheppen. Zodat bedrijfsleven en burgers hun eigen digitale veiligheid en weerbaarheid kunnen vormgeven.