Advies implementatie richtlijn collectief beheer in de wet toezicht

Advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Advies implementatie richtlijn collectief beheer in de wet toezicht (PDF | 16 pagina's | 124 kB)