Data gedreven werken: wat is er voor nodig?

Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data.

Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk om:

  • De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken
  • Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen
  • Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving
  • Informatie uit te wisselen tussen partners binnen en buiten JenV

Data gedreven werken: wat is er nodig? laat zien hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) invulling geeft aan data gedreven werken en een data gedreven organisatie.

Data gedreven werken: wat is er voor nodig? (PDF | 61 pagina's | 2,9 MB)