Besluit op Woo-verzoek over het aanwenden van de dienstauto voor privégebruik door de minister voor Rechtsbescherming

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het aanwenden van de dienstauto voor privégebruik door de minister voor Rechtsbescherming.

Besluit op Woo-verzoek over het aanwenden van de dienstauto voor privégebruik door de minister voor Rechtsbescherming (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo (PDF | 3 pagina's | 65 kB)

Bijlage 2 - Het Blauwe boek handboek voor bewindspersonen (PDF | 121 pagina's | 626 kB)

Bijlage 3 - Besluit van 26 februari 2007, houdende wijziging van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen (maximale korting aanschaf dienstauto’s) (PDF | 4 pagina's | 23 kB)