Besluit op bezwaar over informatie betreffende de definitie van de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en de communicatie die daarover is geweest met het Openbaar Ministerie.

Besluit op bezwaar over informatie betreffende de definitie van de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar (PDF | 8 pagina's | 281 kB)

Inventarislijst bij besluit op bezwaar (PDF | 1 pagina | 42 kB)

Bijlage 2 bij besluit op bezwaar (PDF | 71 pagina's | 6,3 MB)