Besluit op Woo-verzoek inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen

Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen is bij besluit van 2 mei 2023 cijfermatige informatie openbaar gemaakt. Deze cijfermatige informatie wordt nu voor een ieder ter beschikking gesteld.