Besluit op Woo-verzoek inzake de erkenning van schietverenigingen

Op 27 juli 2023 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam KNSA en KNTS zijn opgenomen, in verband met de erkenning van schietverenigingen. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Besluit op Woo-verzoek inzake de erkenning van schietverenigingen