Besluit op Woo-verzoek over het rapport huurvoertuigen over de grens

Op 10 augustus 2023 is er een besluit genomen op een Woo-verzoek om informatie over het rapport huurvoertuigen over de grens. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Besluit op Woo-verzoek over het rapport huurvoertuigen over de grens