Besluit Woo-verzoek over contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren JenV

Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de afgelopen 15 jaar.

Besluit Woo-verzoek over contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren JenV

Het verzoek om informatie is gedaan op grond van artikel 4.1 eerste lid van de Wet open overheid en is afgewezen op grond van artikel 8.8 van de Wet open overheid namelijk dat bijzondere bepalingen niet vallen onder de Wet open overheid (Woo). In dit geval wordt er een beroep gedaan op artikel 28 van de Wet Bibob die is opgenomen in artikel 8.8 van de Wet open overheid.