Besluit Woo-verzoek Nederlands-Belgisch pact met rederijen tegen drugssmokkel

Op 24 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid die betrekking hebben op de totstandkoming van het Nederlands-Belgische pact met rederijen tegen drugssmokkel. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Besluit Woo-verzoek Nederlands-Belgisch pact met rederijen tegen drugssmokkel