Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken besmettingen met blauwtongvirus in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken besmettingen met blauwtongvirus in Nederland