Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uithuizen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 februari 2022, nr. WJZ/22088244, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Uithuizen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uithuizen 2022 (PDF | 10 pagina's | 189 kB)