Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren V 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 april 2022, nr. WJZ/22171251, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren V (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren V 2022). 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren V 2022 (PDF | 11 pagina's | 195 kB)