Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VII 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 april 2022, nr. WJZ/22182424, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren VII.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene  vogelgriep Lunteren VII 2022 (PDF | 13 pagina's | 181 kB)