Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ried 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 september 2022, nr. WJZ/22454742, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ried.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ried 2022 (PDF | 10 pagina's | 260 kB)