Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ospel II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 november 2022, nr. WJZ/22537603, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ospel II (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ospel II 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ospel II 2022 (PDF | 13 pagina's | 256 kB)