Meer lokale producten in restaurants overheid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies zetten zich in voor meer lokaal geproduceerd voedsel in restaurants van de overheid. Minister Schouten en gedeputeerden van de provincies tekenden hiervoor tijdens de webcast Nationale Handelsmissie Korte Keten de Green Deal Catering Overheidslocaties.

Minister Schouten: “Het is goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige Coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, hun intentie uitspreken om zich in de toekomst in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen. Ik daag dan ook graag andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.”

Het belang van de korte keten

Produceren en verkopen middels een korte keten is een belangrijke pijler, in de omslag naar een meer duurzame landbouw. Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Als lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Onderzoek Greendish

In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Greendish concludeerde dat daar nog wel ruimte voor verbetering in zit. Ook de communicatie over de herkomst, het seizoen en de teeltwijze van producten kan beter. Dit is belangrijk voor het vergroten van kennis over de streekproducten bij de klanten van de cateringbedrijven. De resultaten hebben bijgedragen aan het formuleren van de doelen van de Green Deal Catering Overheidslocaties. Het onderzoek is op de website van Greendish terug te lezen.

Over de Nationale Handelsmissie Korte Keten

Om de verbinding boer(in) en burger te versterken zouden Rijk en provincies op handelsmissie in eigen land gaan om streekproducten onder de aandacht te brengen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Vanwege de corona-crisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen. Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de 12 provincies. Op maandag 5 oktober ging minister Schouten, samen met het publiek via een webcast, in gesprek met enkele van deze pioniers. Wageningen University and Research (WUR) presenteerde tevens de eerste resultaten van een onderzoek naar korte ketens. De provincies geven in een intentieverklaring aan dat zij zich de komende jaren zullen inzetten om de afzet van lokale producten te stimuleren.