Kamerbrief voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ook gaat de minister in op de vervolgstappen.

Kamerbrief voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten

Op 24 oktober 2023 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de provincies een brief gestuurd met een eerste ambtelijke reactie op de aangeleverde provinciale programma’s landelijk gebied. In de brief deelt het ministerie een tussentijds beeld met bevindingen.

Vrijwel alle provincies hebben inmiddels een eerste versie van hun provinciale programma landelijk gebied opgeleverd, inclusief een maatregelpakket waar de provincies in 2024 mee kunnen starten. Meer informatie over de provinciale programma’s landelijk gebied staat op de websites van de provincie:

Eind dit jaar volgt een uitgebreide evaluatie van deze programma’s en maatregelpakketten uitgevoerd door kennisinstellingen. Op basis van de eerste bevindingen die vandaag zijn gedeeld en de evaluatie door kennisinstellingen kunnen provincies hun programma’s landelijk gebied en maatregelpakketten verder uitwerken en waar nodig aanpassen.

Bijlagen