Leden Adviescollege Stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstofproblematiek bestaat met voorzitter de heer Johan Remkes uit tien leden en krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

Leden Adviescollege Stikstofproblematiek (PDF | 1 pagina | 53 kB)

Contact met het Adviescollege

Voor vragen, ideeën of suggesties voor het adviescollege kunt u contact opnemen met het Adviescollege Stikstofproblematiek via adviescollegestikstofproblematiek@lysiasadvies.nl.