Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 november 2021, nr. WJZ/21271911, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Parrega (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021 (PDF | 12 pagina's | 167 kB)