Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bentelo 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 januari 2022, nr. WJZ/ 22004213, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Bentelo

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bentelo 2022 (PDF | 14 pagina's | 212 kB)