Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld 2022 in verband met een wijziging van bijlage 3