Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Voorthuizen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 april 2022, nr. WJZ/22170421, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Voorthuizen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Voorthuizen 2022 (PDF | 13 pagina's | 273 kB)