Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2022, nr. WJZ/22183428, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Barneveld II (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld II 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld II 2022 (PDF | 12 pagina's | 277 kB)