Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IX 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 mei 2022, nr. WJZ/22193407, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren IX (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IX 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IX 2022 (PDF | 12 pagina's | 226 kB)