Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2022, nr. WJZ/22218100, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Boskoop.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022 (PDF | 11 pagina's | 276 kB)