Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vlaardingen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2022, nr. WJZ/22413466, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vlaardingen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vlaardingen 2022 (PDF | 10 pagina's | 386 kB)