Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wieringerwerf 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 september, nr. WJZ/22455723, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Wieringerwerf (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wieringerwerf 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wieringerwerf 2022 (PDF | 10 pagina's | 176 kB)