Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep De Krim 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2022, nr. WJZ/22464319, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in De Krim (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep De Krim 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep De Krim 2022 (PDF | 13 pagina's | 242 kB)