Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vriezenveen II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 september 2022, nr. WJZ/22478640, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vriezenveen II.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vriezenveen II 2022 (PDF | 11 pagina's | 267 kB)