Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Neerkant 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 oktober 2022, nr. WJZ/22532696, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Neerkant.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Neerkant 2022 (PDF | 13 pagina's | 260 kB)