Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uden 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 november 2022, nr. WJZ/22545255, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Uden.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uden 2022 (PDF | 13 pagina's | 273 kB)