Het verhaal van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Vanuit de lucht gezien is Nederland net een gekleurde lappendeken. Kom je dichterbij dan zie je pas hoeveel er gebeurt binnen de beperkte vierkante meters die ons land telt. Hoe ook landbouw, visserij, natuur, mens en dier die ruimte delen en elkaar raken. En hoe zij tegelijkertijd verbonden zijn met de rest van de wereld. Dat samenspel is ons werkterrein.

Ja het hele stikstof verhaal, dan zeg ik, maak duidelijk wat er gaat gebeuren.

We hebben de klimaatdoelen te halen, dus maken we van de Noordzee een groot industrieterrein.

Dit grijze kronkelsteeltje neemt het dus helemaal over van de soorten die hier van nature voorkomen.

Ga je de ene keer voor je portemonnee of ga je de andere keer voor je gezondheid?

Op zich vind ik het prima dat chemie wordt afgebouwd, maar wel in het juiste tempo.

--- 

Nederland is een klein land. Landbouw, visserij, natuur, mens en dier moeten die ruimte delen. Waar ze elkaar raken doen wij ons werk.

---

Die windparken zijn nu al van een enorme omvang en dat wordt gewoon veel en veel meer.

Dit is een windpark. Dit is een windpark. Dit is een windpark.

De oudste is nu op een leeftijd dat hij moet gaan kiezen welke richting hij op wil. Nu zegt hij dat hij wil gaan vissen.
Ja, dan zeg ik, waar wil jij gaan vissen dan? Wat voor plek is er straks nog om te vissen?

---

We zoeken steeds hoe we toch verder kunnen bouwen aan een toekomst voor ons allemaal.

---

Als ik naar de toekomst kijk van mijn bedrijf is het ideaalbeeld dat er steeds meer techniek wordt ingezet. 

Lopen er robots over het land het onkruid weg te halen.

Dan hebben we steeds minder chemie nodig om het onkruid bijvoorbeeld te bestrijden.

Maar als we vanuit de praktijk aangeven dat het niet sneller kan, volgens mij moet je dat serieus nemen.

--- 
En als het om het voedsel op je bord gaat, zetten we ons ervoor in dat dat voldoende, veilig én duurzaam is.
--- 

Elke keer is wel weer het dilemma is het nu echt zo gezond?

En wat is gezond, net zoals wat is duurzaam?

Het blijft ingewikkeld.

--- 

Ook werken we aan het versterken van natuur.

--- 

Het mooiste aan het gebied vind ik de variatie.

Een zandverstuiving is een gebied dat van nature heel voedselarm is. 

Doordat er heel veel stikstof vanuit de lucht op de grond komt,

verandert gewoon de gehele vegetatie.

Ja en uiteindelijk, wanneer je niks doet, dan wordt uiteindelijk dit hele gebied gewoon bos.

En je daarmee dus echt flora en fauna kwijtraakt, op die manier.

Het is natuurlijk een veel groter probleem,

maar ieder kan daar een kleine bijdrage aan leveren.

--- 

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn verbonden. Ze versterken elkaar en soms schuren ze.

--- 

Het dier een zo mooi mogelijk leven geven, en dan naar de consument toe brengen.

Daarnaast ben ik bewust omgeschoold naar slager.

Dat je jouw eigen product ook kent.
 
Puur om een stukje dierenwelzijn ook, en ook een stukje respect naar het dier toe. 

Dat er wat gebeuren moet, dat is duidelijk.

Het klimaat verandert, dat kunnen we zien.

Het is wel een stuk onzekerheid, voor iedereen.

Van hoe of wat gaan we verder?

--- 

Er zijn goede argumenten voor ieder standpunt. En dat kan botsen. Juist dáár vind je ons.

We maken dilemma's bespreekbaar en we werken samen met partijen uit de maatschappij.

We maken gebruik van hun innovatiekracht.

En werken aan oplossingen, in Nederland en daarbuiten.

We geven initiatieven die kansrijk zijn de ruimte. Met het beleid dat we maken geven we richting om verder te komen.

Zodat hij stappen kan zetten om te innoveren.

...en zij kan kiezen voor duurzaam eten.

Zodat zij in dit gebied kan werken aan gezonde natuur.

...hij met zijn bedrijf kan bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan.

En hij en zijn zoon keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Er zullen altijd verschillende belangen bestaan.

Soms zijn lastige keuzes nodig. 

Maar we zoeken steeds met anderen hoe we verder komen.

Wij zijn LNV. Wij werken aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige én toekomstige generaties.

Duurzaam, voldoende en veilig voedsel

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Wij maken ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Onze kennis delen wij ook met andere landen. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Versterken van natuur

Wij maken ons ook sterk voor de natuur en beschermen die. Als ministerie werken wij aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, visserij, natuur en kwaliteit van voedsel zijn verbonden

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken, maar schuren ook soms. Wat goed is voor de een, is niet altijd goed voor de ander. Het kan belangen soms moeilijk verenigbaar maken en leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons.

Samen werken aan de toekomst

Het is aan ons die tegenstellingen en dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan.

Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij de samenwerking op voor oplossingen, zoals bij klimaatvraagstukken. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij zijn het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.