Vraag aan instanties

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van OCW doorgeven via het contactformulier. Maar niet elke vraag over een beleidsterrein kan door OCW worden beantwoord, omdat bijvoorbeeld het ministerie de verantwoordelijkheid over of uitvoering van dit onderwerp heeft overgedragen aan een andere organisatie. Deze organisatie zou uw vraag dan ook moeten beantwoorden. Hieronder staat een aantal opties.

Mijn vraag gaat over het volgende

Studiefinanciering en de OV-kaart

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs

Uitvoering van wet- en regelgeving voor het onderwijs of bekostiging van onderwijsinstellingen

  • Ga dan naar de website van DUO-CFI.

Beheer en onderhoud roerend cultureel erfgoed, advies over beheer en behoud van collecties, onderzoek naar collecties, aanvragen van beeldmateriaal

Conservering en restauratie van archieven betreffende de Nederlandse geschiedenis

Behoud en duurzame ontwikkeling van archeologische voorwerpen, monumenten (gebouwen) en cultuurlandschappen

Landelijk informatiepunt voor ouders van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs