Vraag aan instanties

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van OCW doorgeven via het contactformulier. Maar niet elke vraag over een beleidsterrein kan door OCW worden beantwoord, omdat bijvoorbeeld het ministerie de verantwoordelijkheid over of uitvoering van dit onderwerp heeft overgedragen aan een andere organisatie. Deze organisatie zou uw vraag dan ook moeten beantwoorden. Hieronder staat een aantal opties.

Mijn vraag gaat over het volgende

Studiefinanciering en de OV-kaart

  • Ga dan naar de website van de DUO.

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs

Uitvoering van wet- en regelgeving voor het onderwijs of bekostiging van onderwijsinstellingen

  • Ga dan naar de website van DUO.

Conservering en restauratie van archieven betreffende de Nederlandse geschiedenis

Behoud en duurzame ontwikkeling van archeologische voorwerpen, monumenten (gebouwen) en cultuurlandschappen, advies over beheer en behoud van collecties, onderzoek naar collecties, aanvragen van beeldmateriaal

Landelijk informatiepunt voor ouders van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vraag over toezicht over de naleving van de Archiefwet (bij de Rijksoverheid) en het toezicht op de Erfgoedwet?