Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5.365 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage regelluwe scholen

Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen over zijn brief van 22 maart 2019 over de voortgangsrapportage experiment ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-06-2019

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2019

Brief | 20-06-2019

Doelmatige omvang van de reserves

Technische verkenning en advies voor het toepassen van een methodiek om overmatige vermogensopbouw door onderwijsinstellingen ...

Rapport | 20-06-2019

Kamerbrief over reserves onderwijsinstellingen

Ministers Van Engelshoven en Slob beschrijven de maatregelen die zij willen nemen om te voorkomen dat onderwijsinstellingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Infographic Werkbeleving van Nederlandse Leraren

Publicatie | 19-06-2019

Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie passend onderwijs.

Kamerstuk | 19-06-2019

Nota ruimtevaartbeleid 2019

Beleidsnota | 19-06-2019

Advies Raad van State wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 19-06-2019

A Teachers' Guide to TALIS 2018 Volume I (Engelstalig)

TALIS is een groot internationaal belevingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ...

Rapport | 19-06-2019

Kamerbrief over ruimtevaartbeleid 2019

Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 en het Pré-Advies van het Netherlands Space Office ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019