OCW Kennisfestival 2019!

Datum: Donderdag 21 maart 2019, 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Hoftoren in Den Haag

Onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmakers ontmoetten elkaar op donderdag 21 maart 2019 in de Hoftoren om kennis met elkaar te delen. Door kennisdeling kan beleid worden gemaakt dat bijdraagt aan goed onderwijs, divers cultuurbeleid, hoogwaardige wetenschap, emancipatie en media. Maak Kennis!

Het Kennisfestival vond plaats van 10.00h tot 17.00h. De hele dag kon worden deelgenomen aan lezingen, expedities en ateliers. Tijdens deze editie werd ook de Strategische Kennisagenda van Ministerie van OCW gepresenteerd.  De Strategische Kennisagenda geeft een beeld van de kennisvragen die op de middellange termijn spelen bij het ministerie van OCW. Hierbij staan de thema's digitalisering, sturing & stelsel, internationalisering, kwaliteit en gelijke kansen centraal. Naast de presentatie van de Kennisagenda was er voor onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmedewerkers weer volop de gelegenheid om met elkaar in contact te komen.

Contact

kennisfestival@minocw.nl

Beeldverslag Kennisfestival 2018

Hier vind je het beeldverslag van het OCW Kennisfestival 2018.