Erfgoedcentrum Batavialand krijgt functie als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot

Vandaag maken demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur van de Provincie Flevoland, bekend dat zij flink willen investeren in Erfgoedcentrum Batavialand in Lelystad. Het centrum krijgt de functie van Nationaal Scheeps-archeologisch Depot toegewezen. Daarvoor doet minister Van Engelshoven een investering van eenmalig € 5,04 miljoen euro en € 0,4 miljoen euro per jaar voor de aanwijzing van Erfgoedcentrum Batavialand als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot en het beheer van de maritiem-archeologische rijkscollectie. Ook de Provincie Flevoland heeft het voornemen om een financiële bijdrage van eenmalig € 2 miljoen en € 0,3 miljoen per jaar te investeren in de publieksfunctie van Erfgoedcentrum Batavialand met als doel meer publiek te trekken.

Minister Van Engelshoven:

“Nederland heeft een belangwekkend maritiem verleden. Conservering en toegankelijkheid daarvan voor een breed publiek heb ik hoog in het vaandel staan. Batavialand beheert al sinds 2016 de maritiem archeologische collectie van de staat. En heeft veel kennis en expertise opgebouwd. Batavialand is daarnaast een museum en biedt daarmee de optimale condities om onze maritiem archeologische vondsten uit het depot ook aan het publiek te tonen.”

Gedeputeerde Rijsberman:

“We zijn als provincie zeer blij met de voorgenomen investeringen. Op deze manier komt er een scheeps-archeologisch instituut van wereldklasse in Flevoland. Een mooie kans voor ons om in Batavialand ook dit deel van de unieke Flevolandse geschiedenis te vertellen.”

Directeur Jan Vriezen van Batavialand:

“De depotfunctie is voor Batavialand een geweldige stimulans in haar verdere ontwikkeling als erfgoedinstelling hier aan de Flevolandse kust.”

Museum en depot

Sinds 2016 beheert Batavialand de maritiem archeologische collectie van de staat. Er is veel kennis en expertise in huis op het gebied van maritieme archeologische collecties en het is logisch om Batavialand ook de functie van scheeps-archeologisch depot toe te kennen. De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed (vroeger Erfgoedinspectie) heeft in 2016 geconcludeerd dat er aanvullende faciliteiten bij Batavialand nodig zijn om als volwaardig Nationaal Scheeps-archeologisch Depot te kunnen functioneren. De bovengenoemde investeringen maken dat nu mogelijk. De investeringen van beide overheden zijn onder voorbehoud van vaststelling van het plan van aanpak door Provinciale Staten van Flevoland en het ministerie van OCW.

Maritiem archeologische vondsten uit de Noordzee en (grotere) scheepsarcheologische vondsten uit heel Nederland worden hier ondergebracht. Een sprekend voorbeeld hiervan is de beroemde IJsselkogge uit Kampen, die nu door Batavialand wordt geconserveerd.

Batavialand is ook een museum en biedt daarmee optimale condities om de maritiem archeologische vondsten aan het publiek te tonen. De verwachting is dat Batavialand straks 120.000 bezoekers op jaarbasis ontvangt.

Voor meer informatie over Batavialand: https://www.batavialand.nl/