€ 12,5 miljoen voor Erfgoeddeal

Staatssecretaris Uslu heeft samen met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de verlenging van de Erfgoeddeal tot 2025 getekend. Het kabinet trekt hier € 12,5 miljoen voor uit.

De wereld om ons heen verandert snel. Door droogte, wateroverlast en hitte ziet de omgeving waarin we leven er anders uit. Veel steden groeien hard waardoor veel nieuwe woningen nodig zijn, terwijl in andere gebieden gezond voedsel geproduceerd moet worden. Klimaatverandering, verduurzaming en een toekomstbestendig landelijk gebied zijn kansen en problemen die we het hoofd moeten blijven bieden. Erfgoed kan een belangrijke rol spelen in deze transities en in het leefbaar maken en houden van onze leefomgeving.

Erfgoeddeal

In 2019 is het Programma Erfgoeddeal van start gegaan. In dit programma maken verschillende partijen afspraken over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. In de geactualiseerde Erfgoeddeal ligt de focus op de hoofdthema’s landbouw en natuur, energie en economie, wonen en mobiliteit en water en bodem. Denk aan de inzet van middeleeuwse watermolenlandschappen om verdroging tegen te gaan. Aan de rijksmonumentale waterwerken in Groningen die helpen bij klimaatadaptatie, of aan het eeuwenoude cultuurlandschap in Fryslân dat inspiratie biedt om de biodiversiteit te vergroten.

De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.