Week extra tijd voor doorstroomtoets

Om alle leerlingen van groep 8 de kans te geven volop mee te doen aan de doorstroomtoets én belangrijke culturele tradities, krijgen scholen in het primair onderwijs voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de (digitale) doorstroomtoets af te nemen. Door die extra week tijd zijn scholen flexibeler om de toets in te plannen op een voor hen en hun leerlingen geschikt moment.

Dat schrijft minister Paul (Primair en voortgezet onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze komt daarmee tegemoet aan de vurige wens in met name het zuiden van het land. Paul heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met onder meer de vertegenwoordigers van schoolbesturen, leraren, ouders, toetsmakers en carnavalsverenigingen om in kaart te brengen welke consequenties het verlengen van de afnametermijn met zich zou meebrengen. Door scholen de ruimte te geven een week eerder dan gepland de digitale toets af te nemen, hoeft er voor scholen en leerlingen die géén carnaval vieren niets te veranderen. Voor scholen in het zuiden betekent het eerder afnemen van de doorstroomtoets wel dat ze leerlingen ook eerder hun voorlopig schooladvies moeten geven.

Identiteit

Minister Mariëlle Paul: “Het is belangrijk dat leerlingen op tijd en op een goede manier in groep 8 de doorstroomtoets kunnen maken. Tegelijkertijd snap ik als geboren Brabantse heel goed dat met name kinderen in het zuiden willen genieten van het mooie carnaval. Dat hoort bij hun identiteit. Daarom heb ik besloten de wettelijke termijn waarin de digitale toets kan worden afgenomen te verruimen, zodat een goede voorbereiding voor iedere leerling mogelijk is.”

Week eerder beginnen

De afnametermijn duurt daardoor dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari 2024. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal 2, ze de toets afnemen.

Het was niet mogelijk de termijn met een week aan de achterkant te verlengen omdat dat organisatorisch niet haalbaar is. Dan zou er te weinig tijd overblijven tussen de afname van de toets en de aanmelding van leerlingen bij de middelbare school, eind maart. In die tussentijd worden de scores van de leerlingen verwerkt, de normering van de toets bepaald en schooladviezen eventueel bijgesteld.

Huidig schooljaar

De veranderingen gelden dit schooljaar alleen voor de digitale toets. Voor de papieren toetsen geldt dat deze altijd door alle leerlingen tegelijk moeten worden gemaakt, om te voorkomen dat vragen en antwoorden uitlekken. Het is te kort dag om ook de data voor deze toets (6 en 7 februari 2023) naar voren te halen. Alle scholen hebben deze immers al vastgelegd in hun planning. Voor de volgende jaren wordt nog gekeken naar geschikte data.

Van eindtoets naar doorstroomtoets

De doorstroomtoets, die in de plaats is gekomen van de eindtoets, wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Dat zou in de eerste 2 weken van februari gebeuren. Hierdoor krijgen leerlingen hun definitieve schooladvies voordat ze zich bij een middelbare school aanmelden. Doordat alle aanmeldingen nu in dezelfde periode plaatsvinden, hebben alle leerlingen dezelfde kans om te worden toegelaten op de middelbare school van hun eerste keuze. Voorgaande jaren konden leerlingen zich alleen aanmelden met een voorlopig schooladvies op zak. Dat advies kon afhankelijk van hoe je de toenmalige eindtoets maakte, later naar boven worden bijgesteld. Sommige leerlingen moesten daardoor vervolgens opeens op zoek naar een andere middelbare school, waar niet altijd meer plek was. De eindtoets werd toen afgenomen in april/mei.