Miljoenen voor grote monumenten

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelt € 10 miljoen beschikbaar voor de restauratie van het aquarium van Artis. De Bovenkerk in Kampen ontvangt € 1,2 miljoen  als eenmalige bijdrage aan noodzakelijk onderhoud. Daarnaast krijgen de Poldertoren in Emmeloord, en Fort Sabina en de botenloods in Willemstad (Noord-Brabant) respectievelijk € 1,1 en 1,9 miljoen voor noodzakelijk onderhoud. Het geld komt uit het extra budget van € 15 miljoen dat staatssecretaris Uslu beschikbaar heeft gesteld om de restauratie van grote monumenten te steunen.

Staatssecretaris Uslu: “Het is fijn dat we het aquarium van Artis, de Bovenkerk, de Poldertoren en Fort Sabina op deze manier kunnen helpen. Het zijn bijzondere monumenten die we voor deze en volgende generaties willen behouden. Tegelijkertijd ben ik me er zeer van bewust dat we hiermee absoluut niet alle problemen oplossen die er zijn bij dit soort grote restauraties. Samen met provincies en gemeenten gaan we kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is.”

De Rijksoverheid en provincies zijn samen verantwoordelijk voor de financiering van de restauratie van grote monumenten. Ondanks de middelen die daar jaarlijks voor beschikbaar zijn, kwam een aantal beeldbepalende gebouwen, zoals het aquarium van Artis, dusdanig in de knel dat extra geld nodig was. De Rijksoverheid heeft daarom in 2023 eenmalig € 15 miljoen vrijgemaakt. Gemeenten en provincies verdubbelen dat bedrag.

Na toekenning is nog een bedrag van ongeveer € 750.000 over. Dat geld gaat naar de Restauratiefonds+-hypotheek, waarmee ook restauraties van grote projecten worden ondersteund.

Oplossingen voor de toekomst

Het bedrag van € 15 miljoen dat beschikbaar is voor deze vier monumenten, is een begin. In juni gaf de staatssecretaris al aan dat er een oplossing moet komen voor structurele tekorten bij omvangrijke, complexe restauraties van grote monumenten. Het ministerie van OCW gaat met gemeenten en provincies in gesprek om te bepalen wat er nodig is en hoe elke partij kan bijdragen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid.