Benoeming lid van de Raad voor Cultuur

Danielle Arets wordt benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Gräper van Cultuur en Media. De benoeming gaat in op 1 februari 2024 voor een periode van vier jaar.

Arets is een ervaren designonderzoeker met een achtergrond in cultuur- en wetenschapsstudies (Universiteit Maastricht), mediawetenschap (Aarhus Universiteit, Universidad Complutense, Madrid) en journalistiek (Fontys Journalistiek).

Als kennismanager en associate lector Strategische Creativiteit bij Design Academy Eindhoven was Arets onder andere betrokken bij het Creative Research Industries Scientific Program (CRISP). Dit was een samenwerking tussen de drie Technische Universiteiten, de UvA en de VU en bedrijven en instellingen uit de creatieve industrie, gericht op de strategische positionering van ontwerpend onderzoek.

Momenteel werkt Arets als lector Designing Journalism bij Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Daar richt ze zich met een team van ontwerpende en journalistieke onderzoekers en AI experts op journalistieke uitdagingen zoals de inzet van Artificiële Intelligentie in de journalistiek en de omgang met desinformatie. Namens Fontys Hogescholen is Arets lid van het Kenniscentrum Creatieve Industrie, Inclusieve Society en het Kenniscentrum Applied AI for Society.

De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad bestaat verder uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Stef Avezaat, Deirdre Carasso, Nancy Jouwe, Wilbert Mutsaers, John Olivieira-Siere en Edo Righini.