250e initiatief in Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start

Podcasts, tentoonstellingen, dansvoorstellingen, boeken, jeugdtheater en stadswandelingen. Overal in het Koninkrijk, zowel in Nederland als het Caribisch deel, zijn het afgelopen Herdenkingsjaar nieuwe culturele, educatieve en maatschappelijke initiatieven gestart om stil te staan bij het gedeelde slavernijverleden en de doorwerking ervan in de samenleving nu. Met subsidie van Mondriaanfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie is het 250e initiatief toegekend. Dat maken verantwoordelijk minister Robbert Dijkgaaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en het Fonds voor Cultuurparticipatie vandaag bekend.

Minister Dijkgraaf: “Het verhaal van ons slavernijverleden is een verhaal om te blijven doorgeven. Ik vind het mooi om te zien dat dit op zoveel verschillende manieren gebeurt. Met elk nieuw initiatief schijnt er licht op een deel van onze gezamenlijke geschiedenis dat zo lang onderbelicht is geweest. Het Herdenkingsjaar laat hoe belangrijk en waardevol het is te luisteren naar verhalen die generatie op generatie zijn doorgegeven. Ik zie het als een opdracht aan ons allemaal om daarmee door te gaan.”

Bewustzijn in de samenleving vergroten

De subsidieregeling maakt deel uit van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat op 1 juli 2023 startte met de historische excuses van de Koning. Het kabinet trok aan het begin van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden € 2 miljoen uit om initiatieven mogelijk te maken die de kennis over en bewustzijn van het slavernijverleden vergroten. En die mensen samen laten stilstaan bij hun gedeelde geschiedenis en de doorwerking in het heden. Het gaat om initiatieven uit de maatschappij, betrokkenheid van nazaten van tot slaafgemaakten was een voorwaarde. Doel is om zo nieuwe perspectieven op dat gedeelde verleden te bieden.

Halverwege het Herdenkingsjaar verdubbelde het kabinet het budget, omdat er zoveel animo was. Daarbovenop droeg het Fonds voor Cultuurparticipatie nog eens € 1,2 miljoen extra bij. Het totale budget van € 5,2 is verdeeld tussen Europees Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Voor Europees Nederland is het budget sinds kort op, voor de Caribische delen van het Koninkrijk is nog € 400.000 beschikbaar. Veel projecten die startten in het Herdenkingsjaar lopen overigens door tot minimaal het eind van dit kalenderjaar.

250e project start op Curaçao

Het 250 project is '100 OPHETO - Un historia di Kòrsou'. 100 Opheto is een platform dat zoekt naar de historische verhalen van de mensen op Curaçao door betekenisvolle voorwerpen te onderzoeken die zij hebben bewaard, van het verleden tot het heden. Hiermee wil 100 Opheto bijdragen aan een gemeenschappelijk bewustzijn van het verleden van Curaçao, in de overtuiging dat dit uiteindelijk zal leiden tot nieuwe perspectieven op de toekomst. Het Terramar Museum op Bonaire neemt ook deel aan het project en gaat cultuurobjecten die typisch zijn voor Bonaire selecteren en van verhalen voorzien, onder andere via workshops over erfgoed.

Afsluiten Herdenkingsjaar, doorgaan met herdenken en vieren

Op 1 juli 2023, 150 jaar na het daadwerkelijke einde van de slavernij in het Nederlandse Koninkrijk, bood Koning Willem-Alexander excuses aan namens de regering voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden, en vroeg hij om vergiffenis. Zijn onomkeerbare woorden markeerden het begin van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Op 1 juli aanstaande eindigt het Herdenkingsjaar, waarbij op veel plekken in het Koninkrijk de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Namens het kabinet spreekt minister Dijkgraaf in het Oosterpark, bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Na het Herdenkingsjaar start het onafhankelijke Herdenkingscomité, dat zich blijft toeleggen op het herdenken van het slavernijverleden in Europees Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. ­Op veel terreinen in de maatschappij is en blijft er ook aandacht voor onze gezamenlijke geschiedenis. Van internationale kennis en onderzoekssamenwerkingen, tot het nationale slavernijmuseum en meer aandacht hiervoor in het onderwijs en in onze geschiedenisboeken.

Kijk voor een overzicht van de toegekende projecten op: www.cultuurparticipatie.nl/projecten en https://www.mondriaanfonds.nl/mogelijk-gemaakt/