Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.418 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

Is er een relatie te leggen tussen de stijging van het jeugdhulpgebruik zonder verblijf en de mate van afbakening en reikwijdte ...

Rapport | 31-05-2020

Inzicht in de werkwijzen van verpleeghuizen rond het aanleveren van informatie over kwaliteit

Dit rapport doet verslag van gesprekken met 24 zorgaanbieders over de inspanningen die zij leveren om informatievragen van ...

Rapport | 31-05-2020

Infographic bij 4e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Overzicht van inzet en resultaten van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Brochure | 31-05-2020

Netwerken integrale ouderenzorg: wat is de stand van zaken in Nederland?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht waar in Nederland netwerken integrale ouderenzorg ...

Rapport | 31-05-2020

Pilots logeerzorg: Over behoefte, gebruik en aanbod van logeerzorg

Onderzoek naar de ervaringen binnen de proefprojecten logeerzorg. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van ...

Rapport | 31-05-2020

Vierde voortgangsrapportage Actieprogramma zorg voor de jeugd

Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd is op 16 april 2018 gelanceerd, als antwoord op de tussenevaluatie van de Jeugdwet (januari ...

Rapport | 31-05-2020

Toekomstvisie Transgenderzorg

Dit visiedocument is geschreven voor betrokkenen bij de transgenderzorg bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers ...

Rapport | 31-05-2020

Zorg in ziekenhuis aan mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke handicap

Onderzoek welke knelpunten er zijn wanneer mensen met een beperking worden opgenomen in het ziekenhuis.

Rapport | 31-05-2020

Wat als het geweld niet stopt?

Onderzoek naar de gevolgen van partnermishandeling en kindermishandeling voor kinderen op langere termijn.

Rapport | 31-05-2020

Onderzoek Machine Learning in de Risicoverevening

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brede verkenning van de mogelijkheden die machine learning algoritmes kunnen bieden ...

Rapport | 29-05-2020