Kamerbrief Uitkomsten van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de opzet van de evaluatie, de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie. Naast deze Kamerbrief treft u hieronder de vier bijbehorende rapporten.

Kamerbrief Uitkomsten van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 (PDF | 9 pagina's | 338 kB)