Actieagenda Beter Aanbesteden

De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren.

Actieagenda Beter Aanbesteden (PDF | 52 pagina's | 288 kB)