Termijn verlengd van Nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en Regeringscommissaris

De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) wordt verlengd tot 31 december 2026. Ook de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld blijft tot dat moment in functie. De verlenging maakt deel uit van de voorjaarsnota die vandaag door het kabinet naar de Kamer is gestuurd. Deze beslissing komt voort uit de toenemende maatschappelijke aandacht en de groeiende hulpvraag.

Binnen het NAP zijn diverse maatregelen ingezet, bijvoorbeeld in het onderwijs, op de werkvloer en in de hulp aan slachtoffers. Deze maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een cultuurverandering en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het is van belang om hier ook de komende jaren aandacht voor te blijven vragen.

Ook heeft Regeringscommissaris Mariëtte Hamer de afgelopen twee jaar projecten geïnitieerd om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan op alle plekken waar dat voorkomt. Deze projecten hebben meer tijd nodig om daadwerkelijk tot cultuurverandering te leiden en ervoor te zorgen dat deze verandering stevig verankerd wordt in de maatschappij. Bovendien zijn er verschillende adviesaanvragen aan haar gedaan die tijd in beslag nemen. De verlenging maakt het mogelijk om deze taken goed af te ronden.