Documenten - Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

1.398 documenten over Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Besluit op Woo-verzoek over Aerius versie 2021

  Besluit op een verzoek om alle communicatie en stukken tussen de Rijksoverheid intern (inclusief Landsadvocaat) en met het ...

  Woo-besluit | 13-06-2024

 2. Beslisnota bij Kamerbrief over extern salderen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 12-06-2024

 3. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding validatie door RIVM van achtergrondnotities stikstofberekeningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 12-06-2024

 4. Antwoorden op Kamervragen over rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024. De ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2024

 5. Kamerbrief over middelen voor uitvoering maatregelpakketten landelijk gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van het eerdere besluit over de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2024

 6. Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak kort geding Greenpeace

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 06-06-2024

 7. Kamerbrief over uitspraak kort geding Greenpeace

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de rechtbank Den Haag in een ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2024

 8. Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie evaluatieonderzoek en overzicht klimaatbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 06-06-2024

 9. Kamerbrief over aanpassing behandeling Natuurherstelverordening in Raad van Ministers

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de behandeling van de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2024

 10. Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Meststoffenwet en planning traject 8e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 05-06-2024