Documenten - Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

1.188 documenten over Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verminderen stikstofuitstoot industrie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 29-01-2024

 2. Beslisnota bij Kamerbrief motie De Groot over reductie van stikstofemissies

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 26-01-2024

 3. Kamerbrief motie De Groot over reductie van stikstofemissies

  Minister Van der Wal-Zeggelink (LNV) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de motie De Groot. Zij gaat in op de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 26-01-2024

 4. Antwoorden vragen Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 23 januari 2024

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenWgeven antwoorden op de vragen uit de 1e termijn van de ...

  Rapport | 24-01-2024

 5. Antwoorden op Kamervragen over rapport stikstofneerslag rond melkveehouderijen

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het rapport ‘Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 24-01-2024

 6. Antwoorden op Kamervragen over beoordeling van de kwaliteit van habitattypen

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de beoordeling van de kwaliteit van ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2024

 7. Antwoorden op Kamervragen over stoppende varkensboer die elders wil uitbreiden

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Varkensboer die voor miljoenen is ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2024

 8. Kamerbrief over financiering van eerste maatregelen in het kader van het NPLG

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de financiering van de eerste maatregelpakketten in het ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2024

 9. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak piekbelasting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 23-01-2024

 10. Kamerbrief over voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2024