Bestaande woningen aardgasvrij maken

64 gemeenten doen mee om woonwijken aardgasvrij te maken of hierop voor te bereiden. Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wil de overheid leren hoe woningen en andere gebouwen in 2050 van het aardgas af kunnen. Het kabinet stelt hiervoor tot 2028 € 435 miljoen beschikbaar.

64 aardgasvrije wijken

In oktober 2018 zijn de eerste 27 wijken gestart. Eind oktober 2020 selecteerde de Rijksoverheid 19 proeftuinen. In 2021 zijn er 4 proeftuinen bijgekomen in het kader van de versterkingsopgave Groningen. De laatste 14 proeftuinen zijn geselecteerd in maart 2022. De 14 nieuwste proeftuinen moeten zorgen voor kennis en ervaringen met isolatie, andere warmtetechnieken en woningtypes. 

€ 380 miljoen voor proeftuinen

Het kabinet stelt tussen 2018 en 2030 € 435 miljoen beschikbaar voor het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken. In totaal is ongeveer € 380 miljoen voor proeftuinen met aardgasvrije wijken.

Doelen aardgasvrije wijken

In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Met de proeftuinen wil het PAW ongeveer 50.000 woningen, kantoren en winkels loskoppelen van het aardgasnet en verduurzamen. Het programma geeft de overheid inzicht hoe wijken in 2050 aardgasvrij te maken.

Naast het programma zijn er veel andere maatregelen om de doelen van het Klimaatakkoord voor elkaar te krijgen. Zo moeten nieuwe woningen sinds 2018 aardgasvrij zijn. Met het Warmtefonds, subsidies en fiscale regelingen zijn er meer financiële mogelijkheden voor woningeigenaren om hun huis duurzamer te maken. 

Wijk voor wijk aardgasvrij maken

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te zorgen voor de isolatie en het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen. Ze besluiten per wijk wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners en andere partijen zoals woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. Deze plannen staan in de Transitievisie Warmte van gemeenten. In de uitvoeringsplannen per wijk of buurt worden deze plannen verder uitgewerkt.

Op de website Aardgasvrijewijken.nl kunnen alle betrokken partijen informatie vinden en kennis uitwisselen.

Waarom aardgasvrij?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat er CO₂ vrijkomt bij verbranding en dat de voorraad niet oneindig is. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen aardgas. Dat zorgt voor veel CO₂-uitstoot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de uitstoot van broeikassen gehalveerd is. En dat Nederland in 2050 helemaal draait op duurzame energie. Van het aardgas stapt Nederland over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Daarnaast wordt de gaswinning in Groningen afgebouwd omdat de gevolgen daarvan maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn. 

Wonen zonder aardgas kan

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 kan. Bijvoorbeeld door een combinatie van: