Europese afspraken om energie te besparen

Nederland wil in 2030 samen met andere Europese landen 11,7% minder energie verbruiken. Binnen de Europese Unie hebben landen hierover afspraken gemaakt.

Doel: 11,7% minder energie in 2030

In juli 2023 zijn in de Europese Unie nieuwe regels afgesproken om energiebesparing te stimuleren. Met deze regels willen EU-lidstaten bereiken dat zij in 2030 gezamenlijk 11,7% minder energie verbruiken. Hoe minder energie er nodig is, hoe minder er geproduceerd hoeft te worden. Dat scheelt productie-, transport- en importkosten. Bovendien maakt dit Nederland minder afhankelijk van andere landen voor fossiele brandstoffen en spaart dit het klimaat. 

Landen moeten zelf een plan maken om het besparingsdoel te halen. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen in de industrie, landbouw en mobiliteit. Hoe Nederland dit doel wil behalen, komt in het Nationaal Programma Energiebesparing.

Bestaande maatregelen om energie te besparen

De overheid neemt al verschillende maatregelen om energiebesparing aantrekkelijk te maken. Dit helpt onder andere om de energierekening voor huishoudens en bedrijven betaalbaar te houden. En om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Bovendien zorgt dit ervoor dat het stroomnetwerk niet overvol raakt. 

Besparingsmaatregelen industrie

Besparingsmaatregelen landbouw

  • Glastuinbouwbedrijven vallen sinds 2023 onder de (aangescherpte) energiebesparingsplicht.
  • Voor de glastuinbouwsector is een lijst met energiebesparende maatregelen gemaakt.
  • Bedrijven kunnen gebruikmaken van subsidieregelingen zoals de MEI en EG

Besparingsmaatregelen mobiliteit

Besparingsmaatregelen huishoudens, mkb en eigenaren van gebouwen